Regulamin / Polityka Prywatnosci

§ 1 Definicje

 1. Wlascicielem strony www.rentpol.com.pl [strona internetowa] jest RENTPOL Sp.z o.o. [wlasciciel] z siedziba w Uniegoszcz ul. Za Torem 10B
  59-800 Luban, posiadajaca NIP 613-155-58-71.
 2. Uzytkownik – osoba odwiedzajaca strone.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez wlasciciela na stronie.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykladowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.rentpol.com.pl jest wlasciciel.
 2. Przeznaczenie strony: informacja o nowosciach produktowych wlasciciela, oferta produktów wlasciciela bez mozliwosci zakupu przez strone internetowa.
 3. Uzytkownik jest zobowiazany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiazujacym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególnosci w sposób nie naruszajacy praw osób trzecich oraz praw wlasciciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, ze Uzytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza sie dzialan opisanych w pkt 3, wlasciciel ma prawo podjac wszelkie dzialania prowadzace do naprawienia poniesionej w zwiazku z tym szkody.§ 3 Odpowiedzialnosc za tresc

 1. Wlasciciel odpowiada jedynie za tresci wlasne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez wlasciciela na stronie sa na biezaco aktualizowane oraz sporzadzane w sposób staranny, jednakze wlasciciel nie udziela gwarancji za prawidlowosc, aktualnosc, kompletnosc i stala dostepnosc strony.
 3. Wlasciciel udziela wiazacych informacji, porad, zalecen lub wyjasnien wylacznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Wlasciciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupelniania, skracania lub calkowitego wycofania. Nie gwarantuje równiez, ze tresci oferty internetowej sa odpowiednie dla uzytkownika i jego celów.
 5. Na stronie moga byc umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których tresc wlasciciel nie ma zadnego wplywu. Za tresci znajdujace sie pod linkowanymi adresami odpowiada wylacznie ich operator.
 6. Wlasciciel zwraca sie z prosba o bezzwloczne jego powiadomienie, jesli uzytkownik,  korzystajac z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których tresci wydaja sie uzytkownikowi watpliwe. Usuniecie tego rodzaju linków nastapi bezzwlocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez tresci adresów linkowanych. Oswiadczenie to obowiazuje dla wszystkich linków znajdujacych sie na stronie wlasciciela.§ 4 Obszar obowiazywania oferty

 1. Oferta internetowa wlasciciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i zostala sporzadzona na podstawie polskiego prawa.
 2. Wlasciciel nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla uzytkowników z innych panstw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.§ 5 Prawa autorskie

 1. Zawartosc strony, w tym jej tresc, ksztalt i konstrukcja chroniona jest polskim i miedzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materialów zamieszczonych na stronie zastrzezone sa na rzecz wlasciciela badz firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Zadna czesc strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, uklady graficzne, grafiki) nie moze byc powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) wlacznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na tasmy, dyskietki, plyty CV/DVD lub przy uzyciu innych systemów i srodków, bez zgody wlasciciela, chyba ze regulamin stanowi inaczej.
 3. Sciaganie i kopiowanie tresci znajdujacych sie na stronie jest dozwolone wylacznie do prywatnego, niekomercyjnego uzytku, chyba ze w danym przypadku okreslono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególnosci deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wylacznie za uprzednia, pisemna zgoda wlasciciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Uzytkownika skutkuje odpowiedzialnoscia prawna okreslona w szczególnosci w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.§ 6 Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych moga wystapic bledy.
 2. Uzywanie róznych przegladarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania moga powodowac róznice w wyswietlaniu tresci.§ 7 Ochrona prywatnosci

 1. Wlasciciel, bedacy administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), dziala zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dba o ochrone danych osobowych uzytkowników.
 2. Dane osobowe uzytkowników sa przetwarzane przez wlasciciela w celu swiadczenia uslug, archiwizacji, a takze w celach marketingowych uslug i produktów. Uzytkownik korzystajac ze strony nie bedzie otrzymywal informacji marketingowych i handlowych jesli nie wyrazi zgody.
 3. Dane osobowe uzytkowników sa rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie sluzy do wewnetrznych celów wlasciciela zwiazanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczacymi nazwy otwieranych adresów www, uzywanej przegladarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z data i godzina wejscia, uzywanej wyszukiwarki, nazwy sciaganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych moze sluzyc takze do odpowiedzi na pytania uzytkownika, realizacji zamówien uzytkownika, udzialu w konkursach oraz w celu technicznej administracji strona.
 4. Szczególowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy uzytkownika i hasla rejestrowane sa tylko wtedy, gdy sa konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. Uzytkownikowi przysluguje prawo wgladu do wlasnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastapi takze w sytuacjach wymienionych w obowiazujacych przepisach ustawowych.
 6. Wlasciciel nie ma prawa do sprzedazy danych osobowych uzytkowników.
 7. Udostepnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych uzytkowników osobom trzecim nastapi tylko wówczas, gdy bedzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo sciagniecia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgode uzytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto wlasciciel moze przekazac anonimowe dane dotyczace uzytkowania w celu badan marketingowych. Identyfikacja uzytkowników jest przy tym wykluczona.
 8. Na zadanie wlasciwego urzedu wlasciciel ma prawo ujawnic dane w poszczególnych przypadkach, jesli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postepowania karnego, zwalczania zagrozen przez policje, wypelniania zadan ustawowych panstwowych urzedów ochrony danych osobowych, panstwowych sluzb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw wlasnosci intelektualnej.
 9. Bazy danych wlasciciel zabezpieczyl tak, aby dostep do znajdujacych sie w nich informacji byl ograniczony. System informatyczny jest chroniony zapora sieciowa. Dostep do danych osobowych otrzymuja jedynie pracownicy wlasciciela w celach wymienionych powyzej. Pracownicy wlasciciela sa przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczenstwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 10. Hasla dostepu do strony nie nalezy podawac innym osobom i nalezy je regularnie zmieniac. Przy opuszczaniu strony uzytkownik powinien sie wylogowac i zamknac przegladarke.
 11. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Sa to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamieci przegladarki na komputerze uzytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a takze mozliwosc komfortowego uzytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji jezykowej). Uzywane cookies nie zawieraja zadnych danych osobowych uzytkowników. Ustawione cookies uzytkownik moze w kazdej chwili skasowac oraz korzystac ze strony bez uzywania cookies. W tym celu nalezy skorzystac z opcji ,,wylacz” znajdujacej sie w ustawieniach przegladarki, które znajduja sie w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczególy znajduja sie z menu pomocy wlasciwej przegladarki. Wylaczenie lub wyswietlanie cookies moze miec wplyw na funkcjonowanie strony.
 12. Uzytkownik moze zapisac sie na liste mailingowa w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku wlasciciel bedzie musial pobrac i zapisac adres e-mail uzytkownika. Adres e-mail uzytkownika wykorzystany bedzie wylacznie w celu wysylania Newsletterów, informujacych o aktualnej ofercie. Uzytkownik moze w kazdym czasie wyrejestrowac sie z listy na stronie www.rentpol.com.pl. W takim przypadku dane uzytkownika zostana  skasowane.
 13. Uzytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytan dotyczacych ochrony danych moga sie Panstwo zawsze zwrócic do nas za posrednictwem adresu e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.§ 8 Postanowienia koncowe

 1. Wlasciciel doklada wszelkich staran w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania strony, jednakze nie zapewnia gwarancji, ze strona dzialac bedzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzezen co do dzialalnosci strony, uzytkownik moze zglaszac je wlascicielowi poprzez wyslanie e-maila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Wlasciciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w kazdym czasie. Aktualny regulamin bedzie zamieszczony na stronie.